آیا تمرکز همیشه باعث موفقیت است؟

علی حفیظی (بهمن ۱۴۰۰)

 

آیا همیشه تمرکز باعث موفقیت است؟

چند درصد افرادی که کسب و کار موفق دارند، مسیر موفقیت خود را با تمرکز پیموده‌اند؟

آیا نباید از خودمان بپرسیم، تمرکز بر چه چیزی؟ در چه شرایط محیطی؟

برای چه کسی؟

کجا؟ کی؟ چگونه؟برای چه نتیجه‌ای؟

 

 

 

_______________________________

شاید مهمتر از تمرکز، پیدا کردن آن چیزی است که نیاز به تمرکز دارد.

شاید برای پیدا کردن آن چیزی که نیاز به تمرکز دارد، نیازمند عدم تمرکز باشیم.

_______________________________

 

 

بدون آنکه بخواهم مفهوم تمرکز و نتایج موفقیت آمیز آن را زیر سوال ببرم، باید بگویم که تمرکز دارای عوارض جانبی است. عوارضی همچون: محدودیت در نگرش و تک بعدی شدن. برای روشن شدن این موضوع، می‌توان از انواع لنز در دوربین عکاسی کمک گرفت. تمرکز مانند لنز تله[۱] است و باعث موفقیت شما در دیدن تصاویر دوردست می‌شود. اما در محدوده‌ای کوچک. از طرفی عدم تمرکز و از این شاخه به آن شاخه پریدن به شما نمای کامل‌تری از محیط پیرامونتان نشان می‌دهد که مشابه لنز واید[۲] دوربین عکاسی است. حال ممکن است از خود بپرسید: کدام خوب است؟ پاسخ: شما چه می‌خواهید؟ توصیه من این است که ابتدا با لنز واید محیط اطراف خود را نگاه کنید، سپس بر روی نقطه‌ای که دوست دارید، فکوس[۳] کنید و با لنز تله به آن نگاه کنید. شاید بهتر باشد لنز زوم[۴] داشته باشید و بتوانید از مشاهده یک گستره با لنز ۱۸ واید به یک موضوع جالب با لنز ۲۰۰ تله برسید و بتوانید موفق شده و تصویر زیبایی را ثبت کنید. اما این تغییر وضعیت از واید به تله چقدر زمان نیاز دارد؟ آیا همیشه تصاویر تله و تمرکز بر چیزی خاص، زیبا است؟

[۱] Telephoto Lens

[۲] Wide Lens

[۳] Focus

[۴] Zoom Lens یا لنز دامنه دار