در این صفحه من علی حفیظی به کمک همکاران سعی می کنیم اطلاعاتی در حوزه مدیریت بازاریابی جمع آوری، تحلیل، فرمولاسیون و مدل سازی ریاضی کرده و تقدیم شما عزیزان نماییم.

(مبنای تحلیل و پردازش مطالب تقدیم شده از زاویه دید شخصی است)