بازاریابی؛ فرایندی اجتماعی و مدیریتی

بازاریابی؛ فرایندی اجتماعی و مدیریتی علی حفیظی (ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره ۱۳۵، مرداد ۱۴۰۰، صفحه ۵۹.)   بازاریابی و فروش اگر فروش، تصویری از یک تابلو نقاشی باشد، بازاریابی مجموعة عوامل و فرایندهایی است که منجر به خلق آن شده است.. بنابراین اگر فروش را یک اتفاق بدانیم، بازاریابی مجموعه‌ای از کارهایی است که شما [...]

حقایق نهان، دروغ‌های عیان

برداشتی از کتاب "حقایق نهان، دروغ‌های عیان" پیامدهای اجتماعی «تحریف‌ترجیح» تیمور کوران، حقایق نهان، دروغ‌های عیان، ترجمه سید حامد بهشتی، انتشارات روزنه، چاپ دوم، 1400.   Private Truths, Public Lies The social consequences of preference falsification Timur Kuran (1997)     چکیده: تیمور کوران، معتقد است، رفتارهای اجتماعی و سیاسی ما قابل پیش‌بینی نیست. در [...]

برگشت به بالا